Galerie

Video-installations

uit 2006 tot 2022 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Tête-de-Nègre/White Innocence

Tête-de-Nègre/White Innocence

2022

De videoinstallatie bestaat uit drie beeldenreeksen, die gebaseerd zijn op found footage uit de koloniale geschiedenis van België en de Amerikaanse beeldcultuur. De beelden maken de binaire, moreel-theoretische tegenstellingen zichtbaar die het Westerse denken constitueren (bvb. beschaafd-wild, ongeremd-gedisciplineerd, wit-zwart, rationeel-emotioneel). Het werk wil op die manier de associatieve velden en culturele archieven (term Edward Said) zichtbaar maken die aan de basis liggen van het dominante Westerse zelfbeeld. De beelden constitueren een semi-imaginaire geschiedenis, een “theory-fiction” die op indirecte wijze en zijdelings bepaalde aspecten van de historische en sociale realiteit belicht. Het heeft evenwel geen zin de beelden letterlijk, feitelijk of historisch te willen interpreteren. Het werk wil in de eerste plaats bij de toeschouwer een gevoel van be- en vervreemding oproepen en op die manier mogelijks een aanzet bieden tot reflectie over de raciale denkbeelden en stereotypen die ons denken vooral onbewust sturen.

Post hoc ergo propter hoc (bis)

Post hoc ergo propter hoc (bis)

2013

Dubbele projectie. Door een ikonisch beeld (aanslag WTC) tijdruimtelijk te ontrafelen, wordt de relatie tussen correlatie en causaliteit in vraag gesteld. David Hume wees er reeds op dat we enkel de opeenvolging van gebeurtenissen waarnemen, niet het causale verband op zich.

Si fallor sum

Si fallor sum

2013

Videoprojectie - installatie

Beyond

Beyond

2006

Projectie op geprepareerde muur.

La flêche de Zénon

La flêche de Zénon

2006

Videoprojectie en olie op doek De titel refereert naar een gelijknamig werk van René Magritte

Boobytrap

Boobytrap

2006

Videoprojectie en installatie.

Ding an sich 1

Ding an sich 1

2006

Videoprojectie en olie op doek. Een banaal gebruiksvoorwerp komt in het volle daglicht te staan.

Ding an sich 2

Ding an sich 2

2006

Videoprojectie en olie op doek. Een banaal gebruiksvoorwerp in het volle daglicht te staan.

Der mönch am meer

Der mönch am meer

2006

Videoprojectie op beschilderd doek. Referentie naar het gelijknamige werk van David Caspar Friedrich.

Grundlosigkeit

Grundlosigkeit

2006

Videoprojectie op muur en onbeschilderd doek. Combinatie van een narratief en een abstract leesbare 'structuur', beide in éénzelfde beeld vervat.

Je est un autre

Je est un autre

2006

Videoprojectie op muur en olie op doek. Portret

Tussen hangen en vallen

Tussen hangen en vallen

2006

Single channel video. 'Tussen hangen en vallen' is een oud vissersgezegde dat verwijst naar het moment net voor zonsondergang. Deze onzekerheidstoestand is een metafoor voor de condition humaine, voor een bestaan 'in suspensie'.

Pending

Pending

2006

Videoprojectie en olie op doek. Pending staat zowel voor "hangend" als "het hangt af van (de perceptie)"

Différance

Différance

2006

Dubbele projectie op boekwerken, intermitterend synchroon waardoor op bepaalde ogenblikken een harmonische beweging ontstaat. Différance is een homofoon woord en een filosofisch concept van Jacques Derrida met betrekking tot de betekenis van woorden.

Post hoc ergo propter hoc

Post hoc ergo propter hoc

2006

Dubbele projectie, waarbij een visuele en mentale associatie wordt opgeroepen die de relatie tussen correlatie en causaliteit bevraagt.

Sous les pavés, c'est la plage

Sous les pavés, c'est la plage

2006

B&W videoprojectie op (gekleurde) olie doek. Toepassing van het visuele principe van de 'aquarelillusie'.

synchronicity-chance

synchronicity-chance

2006

Single channel video. Identieke beelden volgen elkaar op met een verschillende voice-over, als illustratie van de relatie tussen taal, de interpretatie van beelden en de ervaring van de werkelijkheid. Er zijn geen feiten, enkel interpretaties.

Suspension of disbelief

Suspension of disbelief

2006

Videoprojectie van de schaduw van een object op datzelfde object, met minimale beeldvariaties. Verwijzing naar de grotallegorie van Plato.  

Swimming

Swimming

2006

Videoprojectie en olie op doek.

Tranche de vie

Tranche de vie

2006

Videoprojectie op muur en onbeschilderd doek. Het doek fungeert alternerend als projectieoppervlak en als decorum, wat leidt tot een veranderende ontologische status.